DraftBooster logo

Záruka

Na Draftbooster je záruka 2 roky. Ak máte ťažkosti s Draftboosterom počas tejto doby, obráťte sa na obchod, kde ste výrobok zakúpili. Dôležité je doložiť platný doklad o kúpe.

Tlač

Tlač

Média

Vis knapper
Skjul knapper