DraftBooster logo

Popis

Draftbooster komínový ventilátor (posilňovač ťahu) zaisťuje bezproblémové zakúrenie, správne a ekologické spaľovanie, tak ako aj minimalizuje vnikanie spalín do miestnosti pri prikladaní dreva do kachlí.

Draftbooster komínový ventilátor (posilňovač ťahu) redukuje vnikanie častíc znečistenia a dymu zo spaľovania do miestnosti, tak ako aj znečistenie skla sadzami na kachliach.

Nainštalovanie Draftboostera komínového ventilátora (posilňovača ťahu) je veľmi jednoduché a možné aj bez kvalifikovanej asistencie.

S Draftboosterom dosiahnete plné využitie vašich kachlí. Rozhorenie ohňa v kachliach už nebude problém.

Draftbooster v čiernom vyhotovení nainštalovaný na komíne.

Použitie

Problémy s rozkladaním ohňa sú väčšinou spôsobené nedostatočným ťahom v komíne. Draftbooster zaisťuje ťah v komíne od začiatku a celkovo uľahčuje zakladanie ohňa.

Ťah v komíne je tvorený teplotným rozdielom a to, vyššou teplotou spalín a nižšou teplotou vonkajšieho prostredia. Keďže pri zakladaní ohňa v kachliach je komín stále chladný, ťah v komíne nie je vždy dostatočný a môže dôjsť k vnikaniu spalín do miestnosti a k zadymeniu miestnosti.

Je dôležité, aby drevo bolo vždy suché a aby sa začínalo s prikladaním malých kusov dreva a triesok. Týmto spôsobom sa rozhorí oheň rýchlejšie a rýchlejšie sa ohreje vzduch potrebný k vytvoreniu dostatočného ťahu v komíne.

Montáž

Nainštalovať Draftbooster je možné svojpomocne, rýchlo a jednoducho. Stačí postupovať podľa inštrukcií montážneho videa.

Fakty o draftboosteri komínovom ventilátore (posilňovači ťahu)

čierna Draftbooster
 • Draftbooster vydrží konštantnú teplotu spalín až do 250°C.
 • Draftbooster je spoľahlivý a odolný voči korózií.
 • Draftbooster je nenáročný na čistenie a údržbu.
 • Draftbooster komínový ventilátor môže byť nainštalovaný ako na nerezový, tak aj na murovaný komín.
 • Draftbooster komínový ventilátor môžete vypnúť kedykoľvek – aj pri zakladaní ohňa v kachliach/krbe.
 • Kam môžete umiestniť draftbooster?

  Na ktorýkoľvek komín s nedostatočným ťahom – nerezový aj murovaný.
 • Aký výkon kachlí draftbooster pokryje?

  Draftbooster môže byť nainštalovaný na uzatvárateľné kachle s výkonom do 8 kW.
 • Kam sa draftbooster inštaluje?

  Na vyústenie komína.
 • Koľko draftbooster vážI?

  Draftbooster komínový ventilátor váži približne 3 kg.
 • Vonkajšie rozmery v mm?

  Najmenší: ⌀266 mm x 230 mm (pre bližšie informácie viď technické podklady).
 • Aká je spotreba?

  Okolo 36 wattov pri plnom výkone.
 • Aké sú použité materiály?

  Všetky diely sú vyrobené z nerezovej oceli EN1.4301/AISI314.
 • Ako draftbooster správne udržovať?

  Draftbooster by mal byť kontrolovaný 2-krát do roka spolu s čistením komína. Z lopatiek rotoru a z dna skrine motoru musia byť odstránené sadze a ďalšie nečistoty.

  Aby sa docielila čo najdlhšia životnosť motoru, musí byť Draftbooster pravidelne zapínaný – aj mimo vykurovacie obdobie.

  Pre viac informácií, viď príručka pre užívateľa.

Vis knapper
Skjul knapper