DraftBooster logo

Čo je draftbooster komínový ventilátor (posilňovač ťahu)?

Draftbooster komínový ventilátor (posilňovač ťahu) je elektrický ventilátor. Je inštalovaný na komín a napomáha prísunu dostatočného množstva vzduchu na spaľovanie vo vašich kachliach. Draftbooster komínový ventilátor (posilňovač ťahu) vytvára podtlak v komíne, takže sa vyhnete problémom, ktoré môžu nastať pri spaľovaní pevných palív.

Draftbooster komínový ventilátor (posilňovač ťahu) je inštalovaný na vyústenie komína, vytvára vákuum a zaisťuje odťah spalín komínom do vonkajšieho prostredia a zabraňuje vnikaniu spalín do obytnej miestnosti. S Draftboosterom získate kontrolu nad vašim komínovým ťahom a bezproblémovo môžete používať vaše kachle.

Draftbooster on chimney illustration

Kedy používať draftbooster komínový ventilátor (posilňovač ťahu)?

Nedarí sa vám dosiahnuť dostatočný ťah v kachliach?

  • Je zakladanie ohňa náročné a trvá pridlho?
  • Sú sklenené dvierka na kachliach znečistené od sadzí?
  • Uniká vám dym z kachlí, hlavne pri prikladaní?
  • Cítite dym a sadze vždy keď používate kachle?

Prirodzený ťah v komíne je málokedy dostatočný

  • Veľmi bežne nastáva situácia, že kachle nemajú dostatočný prísun vzduchu pre spaľovanie, tým pádom nevzniká ani prirodzený ťah v komíne.

Ako znova získať dostatočné množstvo vzduchu

  • Draftbooster pomôže vašim kachliach na drevo znova „dýchať“, uľahčí zakúrenie a navyše sa vyhnete problému s vnikaním sadzí a dymu do miestnosti.
  • Sami sa môžete rozhodnúť, kedy je potrebné pridať ťah v komíne, jednoducho pomocou diaľkového ovládania.

Položte si diaľkový ovládač na Draftbooster vedľa ovládača na televízor a vychutnajte si čistý a jasný oheň vo vašich kachliach.

Prečo použiť komínový ventilátor (posilňovač ťahu)?

Draftbooster minimalizuje vnikanie dymu do miestnosti.

Problémy so zakúrením

Pokiaľ máte problémy so zakúrením, často je to spôsobené nedostatočným ťahom v komíne. Ťah v komíne je tvorený teplotným rozdielom a to, vyššou teplotou spalín a nižšou teplotou vonkajšieho prostredia. Keďže je komín pred zakúrením stále chladný, ťah v komíne nie je vždy dostatočný, čo spôsobuje náročné zakladanie ohňa v kachliach.

Je dôležité, aby bolo drevo vždy suché a aby sa začínalo s prikladaním malých kusov dreva a triesok. Týmto spôsobom sa rozhorí oheň ľahšie a rýchlejšie sa oteplí vzduch potrebný k vytvoreniu dostatočného ťahu v komíne.

Dym v miestnosti

Pokiaľ vniká do miestnosti pri prikladaní dreva dym, môže to byť spôsobené slabým ťahom v komíne. Ak máte veľmi vzduchotesný dom, hlavne pokiaľ máte digestor a klimatizáciu, môže byť ťah komína slabý.

Ďalším dôvodom unikania dymu môže byť teplotný rozdiel medzi kachľami na drevo a komínom. Je dôležité vedieť, že prirodzený ťah závisí na vonkajšej teplote po celý rok a je ovplyvňovaný poveternostnými podmienkami a počasím.

Faktor ako je výška komínu vzhľadom k výške ostatných budov alebo podobných veľkých objektov v blízkom okolí, tiež môže negatívne ovplyvniť prirodzený ťah a vytvoriť závany vetra a tým aj vnikanie dymu do obytnej miestnosti.

Zhasínanie ohňa

Ku zaisteniu dobrého spaľovania je veľmi dôležité mať v komíne dostatočný ťah, aby bol schopný odtiahnuť dym von do priestoru a zaistiť tak spoľahlivý prísun potrebného množstva čerstvého vzduchu na spaľovanie, ktoré odpovedá množstvu dymu vznikajúceho v kachliach. Pokiaľ kachle ideálne nefungujú, môže to byť spôsobené slabým ťahom, netesnosťami v komíne alebo nesprávnym návrhom kachlí s ohľadom na dimenziu komína a naopak.

Dym a zanášanie

Pokiaľ sú dvierka od kachlí znečistené od sadzí a dymu, je to dôsledok nesprávneho spaľovania. Tento problém nastane, keď prikladáte mokrým drevom, nesprávnym pripojením dymovodu alebo nedostatočným ťahom komína.

Správne spaľovanie si vyžaduje vysoké teploty a dostatočné množstvo spaľovacieho vzduchu. Pokiaľ obmedzíte prívod vzduchu príliš skoro, nespálené plyny a nečistoty začnú stúpať hore komínom do vonkajšieho prostredia. To spôsobuje znečistenie stien komína a zápach dymu.

Aký je výsledok používania komínového ventilátora (posilňovača ťahu)?

Prehľad problémov s kachľami pred a po montáži Draftboostera vykazuje výrazné zlepšenia.
Štatistiky z prieskumov ukazujú jednoduchosť inštalácie Draftboostera.
Vis knapper
Skjul knapper